X

Showroom

Mục tiêu chất lượng

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BEST HOUSES

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2015

 

1. Tổng số khiếu nại của khách hàng: không quá 5 vụ.

2. Tổ chức hội nghị khách hàng nhằm chủ động thu thập thông tin phản hồi của khách hàng vào cuối năm.

3. Chất lượng sản phẩm xuất xưởng: Tỷ lệ không phù hợp nhỏ hơn hoặc bằng 2%.

4. Không đưa nguyên vật liệu lỗi vào sản xuất.

5. Xây dựng, áp dụng các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 để đạt chứng chỉ vào tháng 08 năm 2015.

6. Thực hiện và duy trì 5S hàng ngày để đảm bảo môi trường làm việc được sạch sẽ, gọn gàng và kiểm soát duy trì bằng đánh giá 06 tháng một lần.

 

Hà Nội, Ngày 15 tháng 07 năm 2015

                                                                    

 

                                                         

 

 

Đăng ký nhận thông tin sản phẩm khuyến mãi ?

Follow Us:

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 04 3253 5243

Kinh doanh 1 : Tư vấn khách hàng

Kinh doanh 2 : Tư vấn khách hàng

Kinh doanh KD1: 0902 968 669

KD2: 0966 525 333

KD3: 0973 870 493

Tư Vấn Kỹ Thuật Hotline: 0988 371 496

Dịch Vụ Bảo Hành Hotline: 04 3253 5243

Hỗ trợ trực tuyến